Integrert prosjektgjennomføring (iPG)

– Digital ryggrad i prosjektgjennomføringen

Kruse Smith har gjennom flere år jobbet aktivt for å skape og etablere effektiviserende arbeidsmetoder for utviklingsfasen og gjennomføringsfasen i byggeprosjekter. I arbeidet har vi utviklet digitale verktøy som skreddersyr teknologien til oppgavene. Dette har medført at vi nå jobber bedre, mer strukturert og systematisk i prosjektene. I første omgang har fokuset vært rettet mot prosjektgjennomføringen. Resultatet, iPG, rulles nå ut i alle Kruse Smiths nye prosjekter, og responsen fra oppdragsgivere, UE-er og byggeledelse er svært positiv.

Kort fortalt er iPG en metode, kombinert med teknologi som hjelper oss til å holde oversikt, sortere tilgjengelig informasjon og gjøre riktige valg på riktig tid. Som et resultat jobber vi mer proaktivt og får større forutsigbarhet i prosjektgjennomføringen.

Tradisjonelt bruker vi for mye tid i prosjektene på å lete i informasjonen som gir oss svar Gjennom bruk av iPG får vi et system som sorterer og presentere informasjonen ut fra hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres. På den måten blir det enklere å ta gode og riktige valg.

Samtidig som teknologien må støtte måten vi jobber på vil også teknologien endrer metodene vi bruker. Om vi kun digitaliserer dagens metoder og prosesser, vil det derfor være begrenset hvor mye bedre resultater vi kan klare å skape. Dette er bakgrunnen for utvikling av integrert Prosjektgjennomføring (iPG).

Nivåtilpasset informasjon

iPG nivåtilpasset informasjon

iPG integrerer vår forståelse av Last Planner® System og 4D, og vi ser at metoden og teknologien forsterker hverandre.

I iPG-systemet har prosjektledelse og andre involverte live tilgang til fremdriftsplanen. iPG gir brukerne en sømløs integrasjon mellom plannivåene, der visningen av informasjonen er tilpasset deltakerne og arbeidsoppgavene.

Den digitale ryggraden i iPG og hele prosjektet er arbeidspakkene. En arbeidspakke er beskrivelse av arbeid som skal utføres av ett fag i én sone, med en varighet på maks 1 uke. En arbeidspakke i planen representerer en kobling mot svært mye informasjon som for eksempel; BIM, tegninger, innkjøp, leveranser, bemanning, timeverk etc.

Koblingen av informasjon følger nivåinndeling etter hvert som utførelsen av arbeidet nærmer seg. Deltakerne på de ulike nivåene beriker planen med ny informasjon, og registrerer også status på hva som ble utført på byggeplass. Den integrerte informasjonen gjør det enklere for brukerne å vurdere konsekvensene av eventuelle justeringer og korrigeringer.

 

iPG i bruk på Høgskulen på Vestlandet (HVL)

I prosjektet med bygge nytt skolebygg og campus for HVL ble iPG benyttet. Her kan du se en film som oppsummerer erfaringene både fra oppdragsgiver og byggledelse.

 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith