Innovasjon til nytte for kundene

Det overordnet målet med innovasjonsarbeidet i Kruse Smith er å effektivisere gjennom å jobbe smartere. Vi legger til rette for bærekraftig drift – både med hensyn til inntjening og miljø, som til syvende og sist skal gi økt verdi for kundene.

Innovasjonsarbeidet er integrert horisontalt i Kruse Smith – sømløst på alle nivå. Ved å forstå kundenes behov bedre, samt utnytte vår egen kompetanse og metoder, blir vi mer effektive.

Det handler i høy grad om å ta ut effektiviseringsgevinster ved bla. å redusere tidsbruken og sikre god kunnskapsoverføring internt. Det gir bedre prosesser som resulterer i bedre sluttresultat for kundene.

Vi har tre fokusområder for innovasjonsarbeidet:

  1. Yttervegger/bygningsskall

Når det gjelder klimaskall, ser vi på muligheter for å prefabrikkere flere elementer. Vi jobber også tett med innkjøp for å finne fram til bedre innkjøpsstrategier og finne de beste leverandørene i verdikjeden

  1. Tekniske fag

Tekniske fag utgjør en tredjedel av verdien til et bygg. Dersom vi i høyere grad kan prefabrikkere de ulike installasjonene, vil vi kunne ta ut effektiviseringsgevinster. Dette gjelder også innen boligbygging hvor vi i høyere grad kan ferdiggjøre for eksempel baderom før de fraktes til byggeplass.

  1. Leverandørstrategier

For å lykkes med innovasjonsarbeidet ønsker vi å jobbe tettere med leverandørene våre. Sammen danner vi én verdikjede. Derfor ønsker vi å etablere langvarige relasjoner.

Vi ser blant annet på nye måter å gjøre innkjøp på, og vi utvikler samarbeidet med leverandørene gjennom rammeavtaler. Dermed sikrer vi bedre utnyttelse av den verdifulle kompetansen som finnes i leverandørleddet vårt.

For kunden betyr dette først og fremst forutsigbarhet knyttet til pris, tid og kvalitet.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith