Innovasjon til nytte for kundene

Det overordnet målet med innovasjonsarbeidet i Kruse Smith er å øke industrialiseringsgraden. Vi legger til rette for bærekraftig drift – både med hensyn til inntjening og miljømessig som til syvende og sist skal gi økt verdi for kundene.

Innovasjonsarbeidet er integrert horisontalt i Kruse Smith – sømløst på alle nivå. Ved å forstå kundenes behov bedre samt utnytte vår egen kompetanse og metoder, blir vi mer effektive. Vi unngår dobbeltarbeid, og ved å redusere tidsforbruket, reduserer lønnskostnader og øker vår konkurransekraft.

Det handler i høy grad om å ta ut effektiviseringsgevinster ved bla. å redusere tidsbruken og god kunnskapsoverføring internt. Det gir bedre prosesser som gir i sin tur bedre sluttresultat for kundene.

Vi har fire fokusområder for innovasjonsarbeidet:

  1. Anlegg

Industrialisering av brukonstruksjoner er å planlegge og gjennomføre en pro­sess som i størst mulig grad gjentar bruk av standardiserte løsninger, industrielle metoder og digitale verktøy. Hensikten er å sikre høy produktivitet og kvalitet gjennom rask produksjon og god dokumentasjon

  1. Yttervegger/bygningsskall

Når det gjelder klimaskall, ser vi på muligheter for å prefabrikkere flere elementer. Vi jobber også tett med innkjøp for å finne fram til bedre innkjøpsstrategier og finne de beste leverandørene i verdikjeden

  1. Tekniske fag

Tekniske fag utgjør en tredjedel av verdien til et bygg. Dersom vi i høyere grad kan prefabrikkere de ulike installasjonene, vil vi kunne ta ut effektiviseringsgevinster. Dette gjelder også innen boligbygging hvor vi i høyere grad kan ferdiggjøre for eksempel baderom før de fraktes til byggeplass.

  1. Leverandørstrategier

For å lykkes med innovasjonsarbeidet ønsker vi å jobbe tettere med leverandørene våre. Sammen danner vi én verdikjede. Derfor ønsker vi å etablere langvarige relasjoner.

Vi ser blant annet på nye måter å gjøre innkjøp på, og vi utvikler samarbeidet med leverandørene gjennom rammeavtaler. Dermed sikrer vi bedre utnyttelse av den verdifulle kompetansen som finnes i leverandørleddet vårt.

 

For kunden betyr dette først og fremst forutsigbarhet

Det gjelder forutsigbarhet med tanke på pris, tid og kvalitet noe som gir grunnlag for gode relasjoner med kundene.

 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith