Samspill skaper vinnere

Jon Syrtveit og Sissel Leire

Hinna Park AS eier, utvikler og forvalter bygg i en av Stavangers mest spennende bydeler, hvor miksen av bolig, næring og handel skaper et unikt bo- og arbeidsmiljø. Gjennom de 15 siste årene har selskapet jobbet tett med Kruse Smith både i utvikling og realisering av så godt som alle utførte eiendomsprosjekter, hele tiden i samspillskontrakter.

  • For oss er samspill den absolutt beste modellen for å sikre optimal leveranse innenfor gitte rammer. Vi bygger for flere brukere. Det betyr at vi ikke helt vet når vi starter opp hvordan bygget skal bli til slutt, men vi løser det underveis. Alle involverte parter er på samme lag og deler samme målsetting og ambisjon. I samarbeid skal vi realisere et prosjekt hvor alle vinner, forteller Tore Andre Eide, daglig leder i Hinna Park.

Men samspill stiller andre krav og forventninger til entreprenør enn en tradisjonell totalentreprise. Skal man lykkes må det være full åpenhet mellom de involverte parter og fullstendig tillit til hverandre og til teamet.

  • Entreprenørens prosjektleder er nøkkelen i dette samarbeidet. Hun eller han må først og fremst mestre denne type samarbeid. Men like viktig er at prosjektleder også ser sin rolle som vår ressursperson. Jeg er helt avhengig av prosjektleder i møte med fremtidige leietakere. Prosjektledere i samspillsprosjekter må evne å tjene to herrer, fortsetter Tore Andre Eide.

Morten Johannessen har vært Kruse Smiths prosjektleder i samhandlingsprosjektene med Hinna Park de siste seks årene. Han er svært fornøyd både med Hinna Park og samhandlingsmodellen.

  • Samarbeidet med Hinna Park stiller helt andre krav og forventinger til oss enn arbeid innenfor tradisjonelle totalentrepriser. Når vi inviteres inn tidlig for å bruke vår kompetanse til å skape de mest lønnsomme prosjektene for Hinna Park blir deres målsetting og ambisjoner også våre. Vi drives av å få den beste løsningen totalt sett heller enn å tøye grensene i kontrakten. Når prosjektet evalueres viser det seg å være god butikk også for vår del, sier prosjektlederen.

En god oppstart er svært viktig for sluttresultatet, og prosjektlederen forklarer hvordan det gjennomføres sammen med Hinna Park.

  • Prosjektene starter opp med en felles forventningsavklaring knyttet opp mot en spesifikasjon og en forventet leveransekvalitet. Som målpris for kalkyler benytter vi priser fra de siste anbud Kruse Smith har vunnet. Dermed unngår vi prisdiskusjoner. Økes kvalitetskravet økes også betalingen fra byggherre.

Tett samarbeid over tid skaper gode samarbeidsformer som igjen resulterer i mer effektive prosesser og bedre prosjekter.

  • Kruse Smith er for oss den ledende entreprenøren innenfor samspillskontrakter og derfor den beste entreprenøren for oss. Så lenge vi forstår hverandre og har tillit har vi ikke behov for å gå andre steder, avslutter daglig leder i Hinna Park AS.

 

    

Derfor bør du velge samspill

  • Felles forståelse for behov og hva som skal gjøres
  • Trygghet for økonomi – spesifikasjon og rammer avklart i fellesskap
  • Entreprenør og utbygger drar lasset sammen og søker de beste løsninger
  • Vi jobber oss sammen og blir bedre hver gang
  • Åpenhet, tillit, ambisjoner og kreativitet i team gir fantastisk bygg

 

 

  

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith