God erfaring med HMS-Bonus

HildeWaage1_326x217HMS-tallene i Kruse Smith for ti år siden var ikke spesielt gode. Andelen fraværsskader lå over bransjesnittet og uønskede hendelser ble i liten grad rapportert. Derfor la eier og styreformann i Kruse Smith, Tomas Leire, øremerkede penger på bordet.

Pengene ble brukt til å etablere en HMS-bonus ordning, forteller HMS-sjef Hilde Waage i Kruse Smith.

Ordningen fungerer slik at jo bedre HMS-resultater en avdeling i Kruse Smith Entreprenør AS har, jo mer penger får avdelingen til et sosialt formål for de ansatte. Pengene brukes som oftest på en utenlandstur.

Siden 2005 har resultatene blitt bedre på alle områder. Vi tror det fungerer fordi de ansatte blir ekstra motiverte i HMS-arbeidet, sier Waage.

Fra 2004 har RUH-antallet mer enn tidoblet seg, og Kruse Smiths H-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) har gått fra å ligge godt over til godt under gjennomsnittet for bransjen. I 2004 var H-verdien vår på hele 17. De siste årene har den stabilisert seg på rundt 4.

Visjonen er selvfølgelig null fraværsskader, men vi gleder oss over at pilen har pekt i riktig retning de siste ti årene, sier Waage.

Vrir fra inspeksjon til inspirasjon

Gjennom flere år har hovedfokuset vært på å få opp tallet på uønskede hendelser som rapporteres. Når det nå fungerer godt, vrir Kruse Smith fokuset over på å fremheve god HMS-praksis. Dette får særlig utslag på inspeksjonsrundene.

Vi skal selvfølgelig fortsatt påpeke feil og mangler, men vi vil fremover lete mer etter de gode HMS-løsningene som finnes ute i prosjektene, slik at vi kan bli enda flinkere. Vi skal i større grad inspirere til å ta gode HMS-valg, fremfor å lete etter feil, sier Waage.

Avdelingene blir målt på tre parametere – sykefravær, fraværsskadefrekvens og de såkalte bonus-inspeksjonene. Rundene vi går ute på prosjektene brukes også til å sette fokus på aktuelle temaer, og å innhente tilbakemeldinger på HMS-arbeidet fra prosjektene, legger hun til.

På inspeksjonene deltar alltid regiondirektørene eller avdelingsledelsen , en representant for HMS-avdelingen og avdelingens hovedverneombud.

Det er spesielt viktig at øverste ledelse er med for å synliggjøre ledelsen og viktigheten i HMS-arbeidet, sier Waage.

 

Ekstra motivasjon

Terje Skjekkeland er hovedverneombud i Kruse Smiths Kristiansand-avdeling. Han bekrefter på vegne av de ansatte at det ligger mye god HMS-motivasjon i bonusordningen.

– Det er slik at folk tenker litt mer på å gjøre en ekstra god HMS-jobb. De ønsker selvfølgelig også å ha en trygg arbeidsplass, men HMS Bonus-turene gir definitivt en ekstra motivasjon. Det er noe alle gleder seg til, sier Skjekkeland.

Ettersom bonusordningen går avdelingsvis, blir det gjerne litt konkurranse mellom avdelingene om å få de beste resultatene. Avdelingen i Kristiansand har tidligere vært i både Amsterdam og Dublin. I høst går turen til litt varmere strøk, nærmere bestemt Mallorca.

– Turene har jo verdi i seg selv også. Vi blir bedre kjent med hverandre på tvers av byggeprosjekter og hierarki, og et godt arbeidsmiljø er også god HMS, sier HMS-sjef Hilde Waage.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith