Fra kornsilo til kunstsilo

Jon Syrtveit og Sissel Leire

På bryggekanten i Kristiansand utøver Kruse Smith ekstremsport innenfor byggrehabilitering. En kornsilo fra 1935 skal bli kunstsilo og et nytt landemerke for byen og regionen. 

  • Kunstsiloen blir enestående, både med tanke på innhold og arkitektur. Det blir et nasjonalt kunstmuseum, med samlinger og utstillinger som på sitt beste vil være helt i toppen av hva kunst-Norge kan by på. Interessen både nasjonalt og internasjonalt er allerede stor, forteller administrerende direktør i Sørlandets Kunstmuseum, Reidar Fuglestad.

Den bevaringsverdige siloen er tegnet av arkitektene Arne Korsmo og Sverre Aasland. De regnes som funksjonalismens fremste fanebærere i Norge i mellomkrigstiden. I 1939 fikk siloen den prestisjetunge Houens Fonds Pris for god arkitektur. Med sin sentrale plassering på det som i dag kalles Silokaia, er siloen blitt et landemerke med arkitektonisk og kulturhistorisk verdi

  • Å flytte et kunstmuseum inn i et arkitektonisk prisbelønnet bygg gir en ekstra dimensjon til museet. I tillegg ser vi at arbeidet med å transformere bygget får oppmerksomhet i byggebransjen, men også langt ut over denne, fortsetter Reidar Fuglestad.

Oppmerksomheten i byggebransjen kan Kruse Smiths prosjektleder Pål Le Page bekrefte. Både i bransjemedia og fagmiljøene er interessen stor.

  • Dette er nok noe av det mest faglig utfordrende jeg har vært borte i, forteller prosjektlederen, men også noe av det mest spektakulære. Dette er noe mange ønsker å få med seg, forteller prosjektlederen.

Han forteller videre med begeistring om alt det spektakulære arbeidet som skal gjennomføres.

  • Innvendig i bygget skal de 40 meter høye silorørene kappes 22 meter over bakken for å skape et stort katedralliknende rom. Det medfører at vi må bygge om hele statikken i bygget og fundamentere på nytt. Det er ikke bare enkelt når mye av arbeidet med kapping, montering av nye dragere og støpning må utføres hengende i sele ned fra taket.

Det har knyttet seg usikkerhet til betongkvaliteten i silobygget, men to uavhengige undersøkelser viser at betongkvaliteten er overraskende god. Det reduserer behovet for C-momenter i byggeriet.

  • Vi trodde betongkvaliteten og armeringen var svekket og var forberedt på å realkalisere all betong innvendig for å gi den nytt liv. Det ville vært et møysommelig arbeid inne i hvert av de 20 silorørene. Nå slipper vi det, og kan konsentrere oss om å isolere og fornye betongen på utsiden. En stor glideforskaling settes i gang høsten 2020, forteller prosjektlederen.

Samarbeidet mellom aktørene i prosjektet er veldig godt. God dialog og felles mål gjøre at utfordringer og potensielle problemer løses på lavest mulig nivå. 

  • Jeg tror alle kjenner på at dette er noe mer enn et vanlig bygg, og det gjør noe med oss alle. Det jeg ser mest frem til nå er den dagen jeg kan oppleve katedralfølelsen inne i silobygget, når alle rørene er kuttet av, sier en begeistret museumsdirektør.

 

  

Gode grunner for å velge rehabilitering av bygg

  • Forlenger levetiden til produktet
  • Sparer klimagassutslipp
  • Ivaretar lokalhistorie
  • Reduserer energibruk

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith