Felles innsats mot felles mål gir gode resultater for alle

Jon Syrtveit og Sissel Leire
foto: Tony Kristoffersen

Fornøyde boligkjøpere er et av de overordnede målene når Solon Eiendom utvikler nye boliger og boligområder. På Paradis Brygge, rett utenfor bykjernen i Stavanger, har Kruse Smith bygget syv leilighetsbygg med til sammen 129 leiligheter på oppdrag fra Paradis Boligutvikling, hvor Solon er en av tre parter. Her er målet om fornøyde kjøpere nådd med glans. Og det på tross av at folk har flyttet inn på det som ennå er en byggeplass.

  • Den beste bekreftelsen på fornøyde boligkjøpere er når andre kjøper leilighet på anbefaling fra andre som nettopp har flyttet inn. På Paradis Brygge har det vært mange slike. Jeg tror det er flere grunner til dette. Kvaliteten på bygg og materialer er bra, det er ingen feil ved leiligheten når de flytter inn og Kruse Smith som entreprenør har levert til rett tid og med høyt servicenivå, forteller Unn-Iren Kvanvik Salmelid, prosjektsjef i Solon Eiendom.

For Solon Eiendom er tid, penger og kvalitet de tre viktigste pilarene i et byggeprosjekt. God fremdriftsstyring og god dialog er ytterst viktig for prosjektsuksess.

  • Prosjektteamet hos Kruse Smith bidratt på en forbilledlig måte, og det blir lagt merke til langt utenfor våre kontorer hvordan Kruse Smith har maktet å forankre et felles ambisjonsnivå og etablere et unikt samarbeid mellom alle fagene, utdyper prosjektsjefen.

Prosjektleder Amund Nygård Olsen og anleggsleder André Sandvold er svært glade for tilbakemeldingen de får fra Solon Eiendom.

  • Vi satte oss tidlig ned sammen med byggherre for å bli enige om noen felles mål som ble skrevet ut hengt opp; blant annet null feil og mangler ved overlevering, levere til avtalt kvalitet og tid og treffe på budsjett. Målene har vi aktivt brukt i hele fremdriften, i produksjonsmøter og byggherremøter. Samtlige leverandører i prosjektet har forpliktet seg på disse, og vi jobber sammen om å skape svært fornøyde boligkjøpere. Det er fantastisk å se hva vi har fått til i fellesskap, forteller prosjektleder Amund Nygård Olsen.

Prosjektlederen trekker også frem en svært dyktig avslutningskoordinator som en viktig for suksessen i prosjektet. Avslutningskoordinatoren har overtatt og styrt siste fase frem mot overleveringene av hver leilighet, og har fulgt hele løpet fra tilvalgsprosessen til overtakelse. Dette har vært en svært viktig funksjon som har bidratt til å skape en tett og god relasjon mellom Kruse Smith, byggherre og sluttbruker.

For prosjektledelsen har åpenhet, ærlighet og god serviceinnstilling vært helt sentralt både mot byggherre og leverandører til prosjektet. Løsningsorientering preger kulturen på byggeplassen.

  • Alle fagene ser at de tjener på å levere riktig kvalitet første gang, hjelpe hverandre og se løsninger heller enn problem. Vi får bedre fremdrift og alle får bedre økonomi, kommenterer anleggsleder André Sandvold

Alle er enige om at det å være samlet om felles mål og styre etter disse har hatt avgjørende betydning for resultatet i prosjekt Paradis Brygge.

  • Som byggherre har vi uten unntak blitt møtt med respekt og velvilje, og prosjektledelsen har vært konfliktløsende på våre vegne og hjulpet oss til alle døgnets tider. Tonen har hele tiden vært positiv, raus og avvæpnende, og alle blir møtt med respekt. Jeg tror det er viktige stikkord i arbeidet med å gjennomføre detaljerte planer. Fremdriftsstyringen på Paradis Brygge har vært av ypperste kvalitet. Jeg jobber svært gjerne sammen med Kruse Smith igjen, oppsummerer Unn-Iren Kvanvik Salmelid.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith