Fagdag om Kunstsilo i Kristiansand

Jon Syrtveit og Sissel Leire

I overkant av 70 bransjefolk var i går samlet til Kruse Smiths fagdag på betong og statikk, med utgangspunkt i transformasjonsprosjektet Kunstsilo i Kristiansand. Den 78 år gamle kornsiloen på Silokaia i Kristiansand bygges om til et kunstmuseum, som blant annet skal stille ut Tangen-samlingen (Nicolai Tangen) bestående av nordisk modernisme.

Kunstsilo-prosjektet omtales av mange som ekstremsport innen transformasjon av bygg. Den opprinnelige siloen besto av 30 sammenkoplede silorør. Et hovedgrep i tranformasjonen har vært å fjerne alt av innvendige rør opp til 20 meters høyde, slik at bare ytterveggene står igjen. Det gjør at 14 meter med silorør henger i «løse luften» som tak i en stor hall.

Dagen startet med besøk på byggeplass, hvor deltakerne ved selvsyn fikk se de grepene som er tatt og snakket med Kruse Smiths ansvarlige om hvordan arbeidet er gjennomført.

Deretter var det gjennomgang fra arkitekt, RIB og Kruse Smith egne folk på byggeplassen. Simon Hartveit, anleggsleder i Kruse Smith, fortalte inngående om hvor komplisert det er å bygge i en silo bestående av 10×3 silorør, hvor eneste adkomst er fra mannhull i toppen eller gjennom utskårne åpninger i bunn. Blant annet hvor krevende det var å bygge totalt 900 høydemeter med stillas (30 meter i hvert rør), når man ikke kan komme inn i rørene ovenfra.

Arkitekt Magnus Wåge (Mestres Wåge Arkitekter) var klar på at de visste grepet med å åpne siloen innvendig ville bli krevende. Det ble også bekreftet av Jørgen Stene fra Rambøll, som ga deltakerne en åpen og ærlig innføring i hvordan de hadde gått frem for å beregne hva som måtte til for å få bygget til å stå støtt og sikre bæring av de gjenstående silorørene. Heldigvis, kunne Hartvig Angell Johnsen fra Stærk&Co fortelle, viste alle undersøkelser at betongen i den gamle siloen av god kvalitet. Videre ga han en god innføring i hvor viktig det er å bruke tid på å kjenne kvaliteten i bygget før man starter en endringsprosess. Det kan i det lange løp spare byggherre for både tid og penger.

Kunstsilo flytter inn i oktober 2023. Åpningsdag er ikke fastsatt.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith