Et solid konsern

2014 ga Kruse Smith konsernet et resultat på 102 millioner av en omsetning på 3.9 milliarder. Ordrereserven ved inngangen til 2015 var på hele 4.7 milliarder. Generasjonsskifte og forsterket satsning på Østlandet er stikkord for året som gikk.

Av ordrereserven utgjør entreprenørdelen av konsernet (bygg og anlegg) hele 4,3 milliarder. Til tross for et noe mer krevende marked innen bygg, har landets største familieeide entreprenør og eiendomsutvikler klart å beholde sin ledende posisjon i Rogaland og Agder-fylkene. Konsernet har i tillegg forsterket sin markedsposisjon I Telemark, noe en ordrereserve på hele 420 millioner i denne regionen bekrefter.

Entreprenøren har også opparbeidet en solid ordrereserve på Østlandet, blant annet ved nylig oppstart av arbeidet med å bygge nye Rygge Ungdomsskole (OPS – prosjekt). Inntredenen i dette markedet har vært krevende, men ved hjelp av en dyktig og dedikert organisasjon opplever nå entreprenøren positiv tilgang på nye oppdrag i denne strategisk viktige vekstregionen.

Markedsmessig er Kruse Smith også godt posisjonert innen anlegg over store deler av Sør-Norge, primært innen tunell og broer, og man ser et stort potensiale i en videre vekst i dette markedet. Konsernets anleggsdivisjon vant flere oppdrag i 2014 og hadde en ordrereserve ved utgangen av året på hele 1.6 milliarder.

Også i 2014 var Kruse Smith Eiendom en viktig bidragsyter til konsernets resultat. Dette skyldes blant annet gode resultater fra boligsalget i Rogaland. Boligsalget på Østlandet har hatt en meget positiv utvikling i løpet av fjoråret, men selskapet opplever at markedet i Rogaland og Sørlandet er noe mer krevende. Kruse Smith Eiendom er i grep med flere spennende utviklingsprosjekter på Østlandet, både i egen regi og med solide samarbeidspartnere.

Mot slutten av 2014 startet Kruse Smith Entreprenør og Backe-gruppen sonderinger knyttet til å etablere et felles maskinutleieselskap. Dette ble en realitet og ble lansert i april i år.  Kruse Smith overfører alle maskiner og utstyr som vi i dag leier ut til byggeplassene til det nye selskapet (BAS), sammen med våre ansatte som arbeider innen dette området i dag (26 personer). Eiersitsen i det nye selskapet er 50/50.

Kruse Smith Entreprenør har også nylig etablert seg i Bergensregionen. Foreløpig er dette en begrenset satsning, og man vil bruke litt tid på å bli kjent med markedet og aktørene i denne regionen. Kruse Smith Eiendom har sammen med Rema Eiendom kjøpt en utbyggingsklar tomt i Paradis, sentralt i Bergen.

Helse, miljø og sikkerhet har vært et viktig fokusområde også i 2014. Sykefraværet for fjoråret var 4.8%.

2014 var også et år med forsterket fokus på nye arbeidsmetoder, blant annet innen VDC (virtual design construction) i samarbeid med Stanford University i USA.

Sissel Leire representerer tredje generasjon eiere i Kruse Smith og gikk ved utgangen av 2014 ut av konsernledelsen for å rendyrke rollen som styreleder i Kruse Smith Entreprenør og Kruse Smith Eiendom. I rollen som strategidirektør var hun også ansvarlig for å utarbeide ny konsernstrategi (2015 -2017), hvor det blant annet er et forsterket fokus på innovasjon og miljø. I april 2015 ble hun utnevnt av kommunal -og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til styreleder i det store utviklingsprogrammet for byggenæringen i Norge, Bygg 21.

Kruse Smith har tro på en positiv utvikling i 2015.

For mer informasjon:

Fakta om Kruse Smith:

  • Etablert i 1935 i Kristiansand av Anders Kruse Smith
  • En av Norges ledende entreprenører og eiendomsutviklere
  • Forretningsområder: Anlegg, Bygg, Byggfornyelse og Bolig- og eiendomsutvikling
  • Norges største familieeide entreprenør og eiendomsutviklingsselskap
  • Familien Leire er hovedaksjonær (85 % i morselskapet Kruse Smith AS).
  • 921 ansatte herav 90 kvinner og 60 lærlinger

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith