Energicontainer reduserte utslipp fra byggeplass med 32 tonn CO2

Jon Syrtveit og Sissel Leire

På Justneshalvøya i Kristiansand bygges et tilbygg i massivtre til Havlimyra ungdomsskole. Dette er det første massivtreprosjektet i sørlandsbyen, men flere vil følge.

Målsettingen om å skape et bærekraftig skolebygg med godt inneklima for elever og lærere har ledet an i samarbeidet mellom kommunen og Kruse Smith.

 

Energibrønn med flere funksjoner

Det ble tidlig i prosjektet besluttet at skolen skulle forsynes med miljøvennlig oppvarming fra energibrønner, men brønnene trengte ikke stå uvirksomme inntil elevene flyttet inn.

 • Vi hadde allerede boret hull i fjellet for å hente ut grunnvarme. I samarbeid med Rørlegger fra ERV Teknikk ble det utviklet og bygget en energicontainer som ble koblet til to vifter. forteller Kruse Smiths anleggsleder på skolen, Espen Olsen.

I den 4 m2 store energicontaineren er det bygget en kopi av anlegget som skal stå i skolens tekniske rom. Varmen produsert i containeren varmer transporteres ut til store, midlertidige vifteanlegg plassert rundt i bygget. Den tørre og varme luften, kombinert med det synlige trevirket og lukten av tre bidrar til en svært trivelig atmosfære for alle som jobber med å ferdigstille skolen.

  Mobil energi

  Fordelen med å bygge i en container er at den enkelt kan koples fra og flyttes videre til et nytt prosjekt. Hele det tekniske rommet som er nødvendig for å hente effekten ut av energibrønnene er fastmontert og klart for nytt bruk.

  • I hovedsak handler det om å stenge kraner, kople av seks slanger og heise den på lastebil, forteller rørlegger Henrik Erland Johannesen fra ERV Teknikk.

   

  Kuttet over 12 000 liter diesel

  Anlegget på Havlimyra skole ble satt i drift i desember 2020. Januar og februar som fulgte var to svært kalde måneder på Sørlandet, med en snittemperatur ca tre grader under normalen.

  Energicontaineren bidro ikke bare til godt inneklima, men også til kraftig reduksjon på strøm- og dieselforbruk.

  • I løpet av de tre iskalde vintermånedene hadde vi et strømforbruk totalt i prosjektet på 6000 kWt. Det inkluderer alt. Vi hadde planlagt tradisjonelt kokoverk for oppvarming. Energicontaineren har spart oss for ca 12 240 liter diesel. Det tilsvarer 32 tonn C02, og det er jo ganske mye, forteller Espen Olsen.
  •  

  Bra for miljøet og for økonomien

  Det blir rettet stadig større oppmerksomhet og krav mot bygg- og anleggsbransjen med hensyn til å redusere utslipp av klimagasser. Løsningen brukt på Havlimyra vil bli gjentatt i fremtidige prosjekter. Allerede fra 2022 blir det nemlig forbudt å bruke diesel til oppvarming og uttørking av bygg. På sikt beveger bransjen seg også mot helt utslippsfrie løsninger der alt av maskiner og utstyr er elektrisk eller hydrogendrevet.

  På Havlimyra er miljøeffekten for nærområdet til byggeplassen er svært positiv, målt i redusert utslipp. Kostnadsmessig balanserer det seg ut med tradisjonelle løsninger. Ingen tvil om at dette er vinn-vinn og et godt eksempel på et enkelt, men smart, miljøtiltak.   

  Kruse Smith AS

  Kjøita 40
  4630 Kristiansand
  Postboks 409
  4604 Kristiansand
  Telefon: 38 14 56 00

  Følg Kruse Smith