Norges første heldigitale veiprosjekt

E39 BIM

På ny E39 mellom Kristiansand og Mandal er Kruse Smith hovedsamarbeidspartner til AF-Gruppen og selskapet skal bygge 19 broer og flere andre betongkonstruksjoner. Byggherre Nye Veier stiller strenge krav til miljø og sikkerhet, men også til heldigitalisering av alle prosesser og planer.

På anleggsplassen finner du ingen tegninger. Anleggsfolkene forholder seg til digitale 3D-modeller og jobber med siste oppdaterte utgave. Oppdatering skjer umiddelbart, og til alle involverte samtidig. Det er en ny virkelighet for mange.

  • Vi vil bidra til å digitalisere anleggsbransjen. Vi tror helt enkelt det vil gi bedre kvalitet, mer effektiv utførelse av arbeid, lavere kost for entreprenører og dermed også samfunnet, sier Nye Veiers utbyggingssjef på E39, Harald J. Solvik.

Utbyggingssjefen trekker også frem at samhandling mellom aktørene blir langt enklere. Overganger er sømløse, det er større åpenhet og innsyn mellom aktørene og det er større rom for å presentere alternative løsninger og måle hvilken effekt disse har for eksempelvis økonomi, klima og tidsforbruk.

Nye Veier opplever at alt fra anleggsledelse til utførende hos Kruse Smith har forpliktet seg til de kravene og forutsetningene som er satt for å ha en digital gjennomføring. Byggherren opplever gjennom prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst at Kruse Smith har vært villig til å ta i bruk nye arbeidsverktøy og endre seg for å nå dagens digitale utvikling.

  • Vi registrerer at Kruse Smith har tatt mulighetene på strak arm og brukt ressurser i innledende fase for å få på plass en god gjennomføringsplan for BIM og digitalisering. Selskapet har vist en god utvikling så langt i prosjektet når det gjelder digital gjennomføringen, forteller Solvik.

Det er ikke bare under bygging at digitaliseringen har effektiviserings- og kvalitetsverdi. Ved prosjektets slutt blir all informasjon og modeller overført til vedlikeholds- og driftsarbeidet. Den økte oversikten dette gir er viktig, ikke minst sett i lys av at entreprenør og UE-er har 20 års garantiansvar.

3D gjør det enklere å bygge

Vidar Hammer er bas på ILM-broa ved Rossevann. Han har mange år bak seg i anleggsbransjen, men dette er første gang hvor han jobber helt uten tegninger.

  • Det er helt klart en overgang, men når det er sagt så er det til det bedre. Jeg opplever at stemningen i laget også er positiv. Det er klart de yngre tar dette lettere enn oss gamle, men vi henger godt med, forteller Hammer.

En av de største fordelene som Hammer trekker frem er muligheten til å se konstruksjoner i 3D. Det er enklere å bygge når man på forhånd ser hvordan resultatet faktisk skal være.

  • Uten tegninger blir det noen turer frem og tilbake til BIM-kiosken for å se og måle. Derfor håper jeg at modellene kan bli tilgjengelig for alle på mobiltelefon eller nettbrett. Da har vi hele byggeplassen med oss i lomma, avslutter Vidar Hammer.

 

   

Tre gode grunner til å digitalisere

  • Bedre samhandling mellom involverte aktører
  • Mer sømløse overganger mellom prosjektering og utførelse
  • Nyttig og spennende å ta del i utviklingen

 

 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith