Den største verdiskapingen i et byggeprosjekt skjer
før spaden settes i jorda.

Jon Syrtveit og Sissel Leire

Tidligfasen i et prosjekt er avgjørende for den endelige kvaliteten i prosjektet, målt både med hensyn til gjennomføring og innfrielse av oppdragsgivers målsettinger. Det er i denne fasen man gjør de store og viktige valgene som påvirker den totale verdiskapingen av prosjektet.

I Kruse Smith har vi lang og god erfaring i å jobbe tett med våre kunder fra prosjektstart til ferdigstillelse. Som byggentreprenør bidrar vi i prosjektutviklingen for å optimalisere verdiskapingen for oppdragsgiver. Ved å kombinere kompetanse fra våre prosjektutviklere med operativ erfaring fra våre prosjektledere på byggeplass evner vi å planlegge for det mest optimale bygget både med hensyn til kundeambisjoner og gjennomføring.

Sammen med flere byggherrer har vi gjort oss gode erfaringer med samspillsprosjekter. Det vi felles erfarer som positivt kan kort oppsummeres i disse punktene:

  • Felles forståelse for behov og hva som skal gjøres
  • Trygghet for økonomi – spesifikasjoner og rammer avklares i fellesskap
  • Entreprenør og utbygger drar lasset sammen og søker de beste løsninger
  • Åpenhet, tillit, ambisjoner og kreativitet i team gir det beste resultat for byggherre
  • Felles erfaringer bidrar til at neste prosjekt blir bedre

Et godt samarbeid mot et felles mål legger grunnlaget for et bygg med stort fremtidig verdiskapingspotensial. Vår kompetanse setter oss i stand til å raskt evaluere konsekvensen av ulike løsningsalternativer. Sammen finner vi den optimale løsningen for ditt prosjekt.

For å sikre en optimal prosess fra start til ferdig overlevert bygg involverer vi hele veien kompetente medarbeidere innenfor prosjektutvikling og –gjennomføring.

Prosjektrealisering gjennomgår flere faser. Vi har overordnet delt disse inn i to:

Modellen over viser at den største verdiskapingen, målt i eksempelvis markedstilpassing, utnyttelsesgrad, valg av tekniske løsninger, livssyklusoptimalisering og byggemetode skjer før bygget realiseres. Når byggingen først er i gang, er det ofte både krevende og dyrt å utføre endringer.

I Kruse Smith har vi kompetansen og byggerfaringen som hjelper deg med å skape det beste prosjektet – målt mot dine ambisjoner og brukernes behov.  For alle involverte fra Kruse Smith står målsettingene og bruksområdene for bygget høyest på agendaen når vi planlegger byggeprosessen og evaluerer underveis. 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith