Nytt politihus i Kristiansand

Jon Syrtveit og Sissel Leire

Kruse Smith har inngått avtale med Bane NOR Eiendom om å bygge det nye politihuset i Kristiansand.

Bygget skal plasseres på jernbanetomten, og blir en del av det helt nye nærings- og kontorområde som har fått navnet Quadrum.

Quadrum-prosjektet har en ganske lang forhistorie. Allerede i 2011 ble de første planene for trekanttomta sendt inn til Kristiansand kommune, med prosjektskisser som var laget i samarbeid med kunstneren Kjell Nupen. Han så for seg å gjøre området rundt jernbanestasjonen til en port inn til byen – et konsept som fortsatt gjelder.

 

Politihuset er tegnet av Ghilardi + Hellsten Arkitekter. Det er arkitektonisk flott bygg på totalt 17000 m2 fordelt over 9 etasjer. Det er et overordnet mål at prosjektet skal gjennomføres med et stort fokus på miljø. Derfor legges det vekt på bruk av miljøvennlige produkter samt produkter og løsninger som bidrar til lavt energiforbruk både i bygge- og driftsfase.

– Nå er vi fullt i gang med en spennende brukertilpasningsfase, hvor Politiet deltar aktivt i utformingen av sine nye lokaler. Dette er ikke standard kontorbygg. 20 prosent av arealet skal romme spesialfunksjoner, som AMK-sentralen og annen beslektet virksomhet. Vi har et utrolig bra lag på jobben, så dette skal gå fint, forteller Anders Larsen.

Utbyggingen av Quadrum vil være et at de største byggeprosjektene i Agder de neste årene, og interessen rundt de utlyste anbudene har vært stor.

– Bane NOR Eiendom har jobbet lenge med Quadrumtomten, og det er viktig for oss at vi nå kan gjennomføre neste prosjekt på området. Vi er meget fornøyde med å ha inngått avtale med Kruse Smith om utvikling og realisering av prosjektet. Vi ser frem til et godt og givende samarbeid de neste to årene, og er helt trygge på at Kruse Smith vil levere et moderne politihus til glede for brukerne og byens befolkning. Bygget blir et landemerke i Kristiansand og for oss er det viktig å ha med de rette samarbeidspartnerne i prosjektet, forteller Sven Kruse-Jensen, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom.

For Bane NOR Eiendom er det første gang politiet er kunde og leietaker.

– Vi ser frem mot et godt og konstruktivt samarbeid med Bane NOR Eiendom og Kruse Smith, og som representant for over 400 fremtidige brukere vet jeg at dette nye politihuset er etterlengtet. Innenfor de målsettinger som definerer prosjektet skal vi i politiet bidra konstruktivt til god samhandling for å få de beste løsningene på plass, sier Heidi Senstad, prosjektleder i Politiets Fellestjenester.

 Byggestart er våren 2021 og bygget skal overleveres før julaften 2022. Kontraktssum er i underkant av 340 millioner kroner.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith