Postsmolt oppdrettsanlegg i Tytlandsvik

Prosjektinformasjon

Kruse Smith har tegnet avtale om å bygge en produksjonshall, med opsjon på tre tilsvarende bygg.

Produksjonshallen består av fire kar som hvert rommer cirka 2.000 kubikkmeter vann og et RAS-anlegg som renser og resirkulerer 99 prosent av vannet som benyttes i produksjon.
Bygget skal stå ferdig i mars 2021.

Byggherre: Tytlandsvik Aqua AS

Type anlegg:  Oppdrett

Byggeperiode: 2020 - 2021

 • Porefri betongstøp

  Kruse Smith AS

  Kjøita 40
  4630 Kristiansand
  Postboks 409
  4604 Kristiansand
  Telefon: 38 14 56 00
  Telefax: 38 14 56 99

  Følg Kruse Smith