Stangaland skole og Stangalandshallen

Prosjektinformasjon

Byggeprosjektet består av å etablere en ny skole for Kopervik med kapasitet for 700 elever, som tilfredsstiller kravene til Passiv hus.

Prosjektet omfatter også å oppgradere deler av Lyngvegen med breddeutvidelser, oppdatert gang- og sykkelvei samt veglys med tilhørende fasiliteter.

Klima og miljø står sentralt i bygget og særlig med hensyn til ytre miljø.

Byggherre: Karmøy kommune

Type anlegg: Skole

Byggeperiode: 2020 - 2022

Entrepriseform: Samspill

Arkitekt: 3RW Arkitekter / HLM Arkitektur

  Kruse Smith AS

  Kjøita 40
  4630 Kristiansand
  Postboks 409
  4604 Kristiansand
  Telefon: 38 14 56 00
  Telefax: 38 14 56 99

  Følg Kruse Smith