Labakken skole

Prosjektinformasjon

Nye Labakken skole skal ta imot 588 elever i tre paralleller. Utover normal skoledrift skal skolen huse en kulturscene, en flerbrukshall med håndballbane og en egen motorikkhall. Kulturskolen i kommunen vil også innta den nye skolen med sine aktiviteter.

Det stilles krav til fossilfri byggeplass og klimaregnskap som minimum omfatter materialer benyttet i bygget. Det skal legges solcellepanel på taket og et robust og isolerende klimaskall rundt bygget. .Den ferdige skolen skal tilfredsstille krav til plusshus.

Byggherre: Færder kommune

Type anlegg: Undervisning

Byggeperiode: 2020 - 2021

  Kruse Smith AS

  Kjøita 40
  4630 Kristiansand
  Postboks 409
  4604 Kristiansand
  Telefon: 38 14 56 00
  Telefax: 38 14 56 99

  Følg Kruse Smith