Kunstsilo

Prosjektinformasjon

En kornsilo transformeres til kunstsilo. Det ferdige kunstmuseet blir over tre etasjer med 3.300 kvadratmeter utstillingsarealer. I tillegg bygges administrasjonsbygg. 

Innvendig skal silorørene kuttes 20 meter over bakken for å gi en stor katedrallignende atmosfære. Dette stiller store krav til ny fundamentering og avlastning av gjenværende bygg. 

Byggherre: Sørlandets Kunstmuseum

Type anlegg: Rehabilitering/nybygg

Byggeperiode: 2019-2022

Entrepriseform: 

  Kruse Smith AS

  Kjøita 40
  4630 Kristiansand
  Postboks 409
  4604 Kristiansand
  Telefon: 38 14 56 00
  Telefax: 38 14 56 99

  Følg Kruse Smith