Byggentreprenør

Kruse Smith er en av Norges ledende byggentreprenører. Gjennom å ta eierskap til våre kunders mål og ambisjoner, bidra til et godt samarbeid i utviklingsfasen og ha fokus på effektiv produksjon skaper vi byggeprosjekter som innfrir forventinger og gir varig verdi.  

Den største verdiskapingen i et byggeprosjekt skjer før spaden settes i jorda. 

Et godt samarbeid mot et felles mål legger grunnlaget for både kostnadseffektiv bygging, god utnyttelse og enkelt drift. Vi har kompetansen og byggerfaringen som hjelper deg med å skape det beste prosjektet - målt mot dine ambisjoner og brukernes behov.  For alle involverte på byggeplass står målsettingene og bruksområdene for bygget høyest på agendaen når vi planlegger byggeprosessen og evaluerer underveis.  

For å sikre en optimal prosess fra start til ferdig overlevert bygg involverer hele veien kompetente medarbeidere innenfor prosjektutvikling og –gjennomføring.  

Bærekraftighet og miljø 

Vi vil bidra til et bedre miljø på og rundt byggeplass og vi gjør det vi kan for å redusere klimaavtrykket. Derfor har vi stort fokus på gjenbruk, industrialisering og å ta i bruk nye og bedre materialer og byggeteknikker.  

Nye byggemåter og nye materialer gjør det mulig å skape bygg som i bruk virker positivt på miljøet. Vi har spisskompetanse innenfor bl.a. BREEAM-Nor, og vi bistår gjerne med råd og veiledning rettet mot å bygge mer miljøvennlige bygg.  

Bygg prosjekter

Pågående prosjekter

Ferdigstilte prosjekter

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith