Betongen gir beskjed når den er ferdig herdet

Jon Syrtveit og Sissel Leire

Et to-årig produktutviklingsprosjekt mellom Kruse Smith, NTNU, DTU og Sensohive har resultert i et svært nyttig digitalt verktøy for alle som jobber med betong. Produktnavnet er Maturix, og det leverer et system som overvåker herdeprosessen og betongkvaliteten, og sender ut kontinuerlige oppdateringer. Innsikten gir muligheten for raskere produksjon og bedre fremdriftsplanlegging for entreprenør. En svært nyttig produktutvikling for entreprenører, betongprodusenter og byggherrer.

På Nye Veiers veiprosjektet E39 Kristiansand Vest– Mandal Øst bygges 19 bruer. Arbeidet utsettes for alt som finnes av vær, fra stekende sol til isende kulde. På oppdrag fra AF Gruppen bygger Kruse Smith alle 19 bruene på veistrekket. Det store og komplekse arbeidet med å bygge disse bruene ble vurdert som en svært egnet forsknings- og utviklingsarena for produktet.

Gjennom et tett og godt samarbeid mellom Sensohive, Kruse Smith, NTNU og DTU har Maturix blitt grundig testet og kontinuerlig utviklet, og testen er nå bestått. Den sensorbaserte overvåking av utendørs, plasstøpt betong tar digitalisering av byggebransjen ett hakk videre.

  • Vi har gjort oss svært gode erfaringer med Maturix i dette veiprosjektet. Systemet gir oss kontinuerlig informasjon om herdeprosessen. Effekten er at vi kan ytterligere optimalisere vår arbeidsflyt og redusere overflødig herdetid, sier Kruse Smiths prosjektleder for veiprosjektet, Asbjørn Stålesen.

Det danske selskapet Sensohive har siden etableringen i 2014 jobbet aktivt med å utvikle trådløse sensorløsninger til bruk i industrien. I 2017 lanserte selskapet Maturix, som en av det mest avanserte betongovervåkingssensorene i verden. Systemet etablerte seg raskt blant aktører som fabrikkproduserte betongelementer. Produktet ga brukeren eksakt informasjon om herdeprosessen, noe som satte dem i stand til å effektivisere produksjonen. I 2019 etablerte Sensohive prosjektet ConSense. Målet var nå å utvikle systemet til å tåle den røffe behandling og ytre påvirkning som bruk i utendørs, plasstøpt betong medfører.

  • Et prosjekt av denne størrelsen og kompleksitet er en strålende mulighet for teste Maturix for nye markeder. Gjennom prosjektet erfare vi alle de utfordringene man møter når man støper betong på stedet. Vi får testet kvaliteten og holdbarheten på det fysiske utstyret når det utsettes for regn, snø, kulde og varme. Og vi får testet om systemet klarer å levere alle riktige data til rette personer på rett tid, sier Tobias Ejersbo, CTO i Sensohive.

Produktutviklingsprosjektet med å utvikle hardware og software i Maturix for utendørs, plasstøpte konstruksjoner ble tatt opp som et Eurostar prosjekt og støtte med 750.000 euro. Deltakere i prosjektet var danske Sensohiv (DK), Kruse Smith, NTNU og det danske tekniske universitet (DTU). Sammen har de jobbet med reell utprøving og testing, teknisk oppgradering og brukergrensesnitt. Sensohive lanserer senere i år en oppdatert hardware-serie, Gaia, tilpasset bruk og krav erfart i produktutviklingsprosjektet.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith