4,6 kilometer ny fv. 723 i Åfjord mellom Ryssdalen og Herfjord, som erstatter en rasfarlig strekning. Prosjektet består av 3,2 kilometer veg i dagen, Ryssdalstunnelen (lengde 760 meter), Herfjordstunnelen (lengde 590 meter) og Ryssdalsbrua (lengde 145 meter), totalt 4,6 kilometer.

Ny tunnel med tilstøtende vei mellom Sumstad og Hellfjorden på fv. 14 i Roan.