Våre referanser

E18 Arendal til Tvedestrand

Hva: Bruer og konstruksjon
Byggherre: Nye Veier
Hvor: Arendal til Tvedestrand

Sarvsfossen

Hva: Damanlegg
Byggherre: Agder Energi
Hvor: Bykle i Stetesdal

Fosenvegen, Rv723 og Fv 13

Hva: Tunnell og vei
Byggherre: Statens Vegvesen
Hvor: Åfjord

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith