Haumyrheitunnelen - Oppgradering og utvidelse av tunnel

Prosjektinformasjon

Østgående løp utvides for å gi forbedret plass til kollektivtrafikk. Prosjektet omfatter rehabilitering og utvidelse av dagens Haumyrheitunnel langs E18 øst for Kristiansand sentrum.

Tunnelen er en toløps tunnel med totalt fire kjørefelt, og er omtrent 350 meter lang.

Byggherre: Statens Vegvesen

Type anlegg: Samferdsel

Byggeperiode: 2020-2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

  Kruse Smith AS

  Kjøita 40
  4630 Kristiansand
  Postboks 409
  4604 Kristiansand
  Telefon: 38 14 56 00
  Telefax: 38 14 56 99

  Følg Kruse Smith