Deponihaller for Boliden i Odda

Prosjektinformasjon

Kruse Smith skal bygge to deponihaller med tilhørende adkomsttunneler for Boliden Odda AS.

Til sammen skal det tas ut ca. 900.000 m3 fjell. I tillegg til dette kommer tunneler og annen infrastruktur. 

Fjellhallene brukes til deponering av slagg fra sinkproduksjon. Deponering og kraft er to av de største utfordringene til smelteverk. Den vanlige praksisen i Europa er dagdeponi.

Bruk av fornybar kraft og deponering i fjellhaller gjør sinken fra Odda til til en av de mest miljøvennlige i Europa og verden for øvrig. 

Byggestart er planlagt i september 2020 og entreprisen skal ferdigstilles sommeren 2022.

Byggherre: Boliden Odda AS

Type anlegg: Industri

Byggeperiode: 2020-2022

  Kruse Smith AS

  Kjøita 40
  4630 Kristiansand
  Postboks 409
  4604 Kristiansand
  Telefon: 38 14 56 00
  Telefax: 38 14 56 99

  Følg Kruse Smith