Tunnel på fv 63 Eidsdal til Geiranger

Hva: Tunnel
Byggherre: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Hvor: Geiranger

Fjellhaller for slaggdeponi

Hva: Deponihaller
Byggherre: Boliden Odda AS
Hvor: Odda

Haumyrheitunnelen, E18

Hva: Tunnelvedlikehold
Byggherre: Statens Vegvesen
Hvor: Kristiansand

Sykkeltunnel Stavanger

Hva: Sykkeltunnel og oppgradering
Byggherre: Statens Vegvesen
Hvor: Stavanger

E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst

Hva: Brubygging
Byggherre: Nye Veier
Hvor: Kristiansand - Mandal

Vegsikring Riksvei 13 Vik-Vangsnes

Hva: Tunnel og vei
Byggherre: Statens Vegvesen
Hvor: Vik i Sogn

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith