Anleggsentreprenør

Kruse Smith er en av Norges ledende anleggsentreprenør. Vi bygger veier, tunneler, broer, kaier, dammer, energi- og industrianlegg.  Vi går inn i nye prosjekter med bred erfaring og solid kompetanse fra gjennomføring av en rekke omfattende prosjekter over hele landet. Vi har vår styrke i stor grad av fleksibilitet, sterk faglig kompetanse og motiverte medarbeidere. Vi har lang erfaring i å gjennomføre prosjekter i total-, hoved- og underentrepriser.

Vår viktigste prioritering er sikkerheten til de som jobber på anleggsplassen. Vi vet at alle skader kan unngås, derfor er vårt mål også null skader. Vi behersker sikringstiltak men vet at kultur og ledelse er avgjørende for et godt HMS arbeid.

Innovasjon

Vi søker hele tiden etter løsninger som kan øke effektiviteten, forbedre kvaliteten og redusere klimaavtrykket i våre prosjekter. I samarbeid med våre kunder ønsker vi å teste ut ny teknologi og nye løsninger som kan innfri disse målene. Vi vet det lønner seg. Det erfarer vi hver dag i våre prosjekter. 

Bærekraftighet og miljø

Vi vil bidra til et bedre miljø på og rundt anleggsområdet og vi skal gjøre det vi kan for å redusere klimaavtrykket. Derfor har vi stort fokus på industrialisering, ytre miljø og å ta i bruk nye og bedre materialer og byggeteknikker. Vi har spisskompetanse innenfor miljøvennlige materialvalg og planlegging av ytremiljøtiltak, og vi bistår gjerne med råd og veiledning rettet mot å prosjektet mest mulig miljøvennlig.

Se hva vi gjør

Pågående prosjekter

Ferdigstilte prosjekter

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith