4,6 millioner til fattige

Kruse Smith Stiftelsen besluttet i styremøte 12.sept 2017 å dele ut 4,6 MNOK til vanskelig stilte mennesker. De største mottakerne av gaven er SOS Barnebyer og Strømmestiftelsen.

 

  • Vi er glad for at Kruse Smith har gitt oss muligheten til å gi, uttaler Åse Leire, oppretter og styremedlem av Kruse Smith Stiftelsen. Det å være eier av en stolt familiebedrift som Kruse Smith, der min far var grunnlegger, er ekstra fint når vi ser hva det gir oss av muligheter. Et veldrevet selskap har over en lang periode gitt oss som hovedaksjonærfamilie en fantastisk mulighet til å støtte opp om viktige prosjekter rundt oss. For oss i stiftelsen er det viktig å vise at Kruse Smith tar ansvar ut over seg selv, selv om den siste tiden har vært økonomisk krevende.

 

Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til organisasjoner som gjennom humanitært og/eller kristelig arbeid bidrar til å fremme vanskeligstilte i samfunnet. Stiftelsen ble opprettet i 2009 og har en tiltenkt levetid på ti år, altså ut 2019.

Utdelingen på 4,6 MNOK er fordelt over to år (2018 og 2019). Styret ønsket å bruke de to siste årene av stiftelsens nåværende prosjekt til å gjøre noe ekstra. Organisasjonene som mottar støtten er:

  1. SOS barnebyer
  2. Strømmestiftelsen
  3. Kirkens Bymisjon Kristiansand
  4. Kirkens Bymisjon Rogaland
  5. Hopeful

 

Totalt har stiftelsen delt ut 9,3 MNOK på sine første 8 år, og estimert akkumulert utdeling på 13,9 MNOK etter ti år.

 

  • Jeg følger konsernet Kruse Smith på avstand og er imponert over omstillinger og endringer, viljen til å stå på, og stolthet til faget i alle lag i organisasjonen. Jeg håper vår filantropiske holdning i familien Leire kan være med å styrke motivasjonen til å opprettholde et sterkt og solid Kruse Smith – også i fremtiden, avslutter Åse Leire.

Rune Mørland uttaler seg på vegne av en av mottakerne, Strømmestiftelsen:

  • Strømmestiftelsen har hatt gleden av å samarbeide med Kruse Smith Stiftelsen siden 2009. Hele veien har de hatt et spesielt fokus på å investere i å gi risikoutsatt ungdom og kvinner en mulighet til å skaffe seg en jobb og en vei ut av fattigdom. Midlene har skapt mange arbeidsplasser og store endringer i mange enkeltmenneskers liv og deres familier. Den nye bevilgningen vil blant annet gå til yrkesutdanningsprogrammet vårt på Sri Lanka for risikoutsatt ungdom. Her utdannes ungdom til murere, frisører, hudpleiere, it-teknikere, skreddere, servitører og kokker. Vi er også veldig takknemlig for rollen Kruse Smith stiftelsen tar i det norske næringsliv med å sette fokus på CSR og sosialt entreprenørskap. Deres engasjement er til inspirasjon for mange.

 

Styret i Kruse Smith Stiftelsen består av: Åse Leire, Cathrine Leire Lossius, Elisabeth Leire, Sissel Leire (leder) og Stein Inge Jærnes