Felles mål og ambisjoner gir mindre konflikter

Jon Syrtveit og Sissel Leire

Kruse Smith har på oppdrag fra Statsbygg bygget forlegningsbygg med bo- og aktivitetsarealer ved de to fengselsavdelingene i Mandal og Froland. Fengslene på Ullersmo og Eidsberg har vært referanseprosjekter, og erfaringene fra disse har bidratt til en svært gjennomarbeidet funksjonsbeskrivelse for fengslene på Agder.

  • Realiseringen av fengslene i Mandal og Froland har gått etter plan. Vi hadde med oss mye erfaring inn i dette prosjektet og særlig hadde vi sett effekten av å standardisere. Men uten tvil har også Kruse Smith bidratt til en effektiv og smidig byggeprosess, forteller prosjektleder i Statsbygg, Hagbarth Vogt-Lorentzen.

Statsbygg har vært fornøyd med Kruse Smiths tilnærming både i prosjekteringsfasen og byggefasen. Samarbeidet har fungert svært godt hele veien. Det har vært konstruktive diskusjoner underveis, men de har aldri eskalert.  Vogt-Lorentzen opplever at Kruse Smith har vært konstruktive og proaktive for å finne løsninger som er kostnadseffektive for entreprenøren og bra for byggherre.

  • Jeg opplever at vi har sittet på samme side av bordet med de samme ambisjonene og de samme målene. Det betyr ikke at vi ikke har vært uenige, men vi har funnet sammen til løsninger før det har blitt problematisk. I prosjekter som dette må begge parter gi og ta underveis. Det har fungert godt med Kruse Smith, sier Vogt-Lorentzen. Og fortsetter med å fortelle at kriminalomsorgen er svært godt fornøyd med kvaliteten i de nye byggene.

Prosjektleder i Kruse Smith, Terje Endresen, bekrefter det gode samarbeidet som har preget prosjektet.

  • Statsbygg er en meget profesjonell og forutsigbar byggherre som stiller høye krav til arbeidet på byggeplass. For oss har den gjensidige tilliten mellom dem og oss vært vesentlig for å kunne holde høy kvalitet i alle leveranser underveis og være proaktiv med tanke på forbedringsforslag, kommenterer Terje Endresen.

Agder fengsel var for Statsbygg et godt prosjekt for industrialisering. De tre fengselsbyggene er tett på identiske, og i det lå det rom for stordriftsfordeler. For å optimalisere samarbeid mellom prosjektledere, utnytte tilgjengelig kapasitet maksimalt og sikre høy kvalitet gjennomføringen ble det jobbet mye for å identifisere aktuelle muligheter og ta de riktige valgene.

  • Vi så tidlig store gevinster i fremdriften ved å legge opp til størst mulig grad av prefabrikasjon av bygningselementer. Samtidig søkte vi store og solide UE-er som vi var trygge på kunne håndtere tre store bygg samtidig med de kvalitetskravene som lå i prosjektet. Vi erfarer at dette var gode og riktige beslutninger. Alle byggene er gjennomført helt i henhold til kontrakt, oppsummerer Endresen.

Statsbygg og Kriminalomsorgen mottok i 2018 Bygg21s «Beste praksis»-pris med bakgrunn i standardisert og industrialisert bygging av fengselsbygg, med meget god effekt på både kostnad og byggetid.

 

 

  

Tre grunner for å industrialisere byggeprosjekter

  • Redusert byggekostnad
  • Raskere gjennomføring
  • Redusert risiko for feil

  

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith