Kruse Smith stiftelsen

Kruse Smith Stiftelsen ble opprettet  i 2009 av familien Leire. Rundt 10% av utbytte fra Kruse Smith Gruppen går til stiftelsen.

Våre største samarbeidspartnere (som mottar støtte) :
1.       SOS Barnebyer

2.       Strømmestiftelsen

3.       Kirkens Bymisjon Kr.sand

4.       Kirkens Bymisjon Rogaland

Opprettelse
Kruse Smith Stiftelsen (opprinnelig navn på stiftelsen; Stiftelsen Henriette) er opprettet ved overføring av utbytte fra konsernet Kruse Smith Gruppen.

Formål
Stiftelsen opprettes for å synliggjøre at familien Leire som hovedaksjonær i konsernet Kruse Smith og som familie, ønsker og gi sitt økonomiske bidrag for å yte støtte til de vanskeligstilte i samfunnet, så vel nasjonalt som internasjonalt.
Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til organisasjoner og/eller enkeltpersoner som gjennom humanitært og/eller kristelig arbeid bidrar til å fremme stiftelses formål.

Kapitalforvaltning
Inntil 50% av inntekten til Stiftelsen deles ut til formålet. Resterende plasseres i fondsforvaltning.

Kontakt info
Dersom du ønsker å søke støtte sendes dette til : Stiftelsen Kruse Smith v/Styreleder Sissel Leire, C/O Kruse Smith Entreprenør, PB 8088, 4068 Stavanger.

Styrets medlemmer
1.       Åse Leire

2.       Cathrine Leire Lossius

3.       Elisabeth Leire

4.       Stein Inge Jærnes

5.       Sissel Leire (Styrets Leder)