EHF FAKTURA

Kruse Smith har rutiner for mottak og utsendelse av faktura i EHF (elektronisk handels format). eFaktura er miljøvennlig og vil gi en økonomisk gevinst for både utsteder og mottaker. eFaktura betyr mindre manuell behandling og færre feilkilder, kontroll over dokumentflyten og redusert tidsbruk ved produksjon, distribusjon og behandling av dokumenter.

Følgende firma i Kruse Smith kan motta/sende eFaktura:

Odden Næringsbygg AS Org.nr. 982 174 732
Idda Utvikling AS Org.nr. 812 855 182
Vaagsbyen Dagligvare AS Org.nr. 999 235 921
Vaagsbyen Bolig AS Org.nr. 998 00 1323
Vaagsbyen Næringsutleie AS Org.nr. 990 312 664
Jernbaneveien Flekkefjord AS Org.nr. 989 528 025
Kruse Smith Entreprenør AS Org.nr. 916 050 445
Kruse Smith Boligutvikling AS Org.nr. 992 669 039
Kruse Smith Eiendom AS Org.nr. 941 460 429
Lindesnes Ferieleiligheter AS Org.nr. 911 626 691
Bergesletta Utvikling AS Org.nr. 991 351 051
Bergensgata Utvikling AS Org.nr. 925 835 641
Fuhr Park AS Org.nr. 990 312 648
Paradis Boligutvikling 1 AS Org.nr. 915 855 415
Tangen Prosjekt B2-5 AS Org.nr. 993 356 913
Tangen Utviklingsselskap AS Org.nr. 980 067 378
Triaden Eiendom AS Org.nr. 992 097 795
Sentrumsbolig AS Org.nr. 941 663 141
Skårersletta Bolig 1 AS Org.nr. 919 115 742
Skårersletta Bolig 2 AS Org.nr. 919 115 777
Skårersletta Næringseiendom AS Org.nr. 991 100 121
Greverud Bolig AS Org.nr. 917 779 708
Greverud Utvikling AS Org.nr. 990 660 344
Harald Hårfagresgt 12 AS Org.nr. 991 996 737
Ullandhaug Eiendom AS Org.nr. 991 271 252

 

Til våre leverandører

Vi har nå mulighet til å motta eFaktura gjennom Basware sin meldings-sentral. Ved å følge instruksjonene i Implementeringsguide (PDF – 200kB) kan du begynne å sende dine fakturaer elektronisk til oss.

NB! For å sikre effektiv fakturabehandling og betaling til rett tid, er vi avhengig av korrekt merking av alle fakturaer.

Alle bestillere hos Kruse Smith skal derfor oppgi følgende informasjon som fakturaen skal merkes med

  • kontaktperson
  • prosjektnummer
  • arbeidsordre (hvis denne er oppgitt)

 

Fakturaer som ikke oppfyller disse kravene ser vi oss nødt til å returnere. Det er leverandørens ansvar å påse at faktura er korrekt.

Dersom ditt økonomisystem ikke kan levere elektronisk faktura i EHF eller E2B format, men har mulighet til å levere faktura i PDF format til e-post så kan du benytte følgende mailadresse: faktura@kruse-smith.no

 

efakturaTil våre kunder

Vi leverer eFaktura i EHF og e2b format og benytter Pagero AB som meldingssentral. Det eneste vi trenger er deres eFakturaadresse. Vi vil fortløpende sende ut elektronisk faktura til de av våre kunder som står oppført i ELMA-registeret. Faktura vil bli påført bestillers referanse, ved behov for annen info på deres faktura ber vi om at dere tar kontakt med oss.

Dersom du har spørsmål eller behov for utfyllende informasjon vennligst ta kontakt med oss på mail: firmapost@kruse-smith.no

For mer informasjon om eFaktura se: www.anskaffelser.no

Last ned: Implementeringsguide (PDF – 200kB)