EHF FAKTURA

Kruse Smith har rutiner for mottak og utsendelse av faktura i EHF (elektronisk handels format). eFaktura er miljøvennlig og vil gi en økonomisk gevinst for både utsteder og mottaker. eFaktura betyr mindre manuell behandling og færre feilkilder, kontroll over dokumentflyten og redusert tidsbruk ved produksjon, distribusjon og behandling av dokumenter.

Følgende firma i Kruse Smith kan motta/sende eFaktura:

Odden Næringsbygg AS Org. nr. 982174732
Idda Utvikling AS Org. nr. 812855182
Vaagsbyen Dagligvare AS Org. nr. 999235921
Vaagsbyen Bolig AS Org. nr. 998001323
Vaagsbyen Næringsutleie AS Org. nr. 990312664
Jernbaneveien Flekkefjord AS Org. nr. 989528025
Kruse Smith Entreprenør AS Org. nr. 916050445
Kruse Smith Boligutvikling AS Org. nr. 992669039
Kruse Smith Eiendom AS Org. nr. 941460429
Lindesnes Ferieleiligheter AS  Org. nr. 911626691
Bergesletta Utvikling AS  Org. nr. 991351051
Bergensgata Utvikling AS  Org. nr. 925835641
Fuhr Park AS  Org. nr. 990312648

Til våre leverandører

Vi har nå mulighet til å motta eFaktura gjennom Basware sin meldings-sentral. Ved å følge instruksjonene i Implementeringsguide (PDF – 200kB) kan du begynne å sende dine fakturaer elektronisk til oss.

NB! For å sikre effektiv fakturabehandling og betaling til rett tid, er vi avhengig av korrekt merking av alle fakturaer.

Alle bestillere hos Kruse Smith skal derfor oppgi følgende informasjon som fakturaen skal merkes med

  • kontaktperson
  • prosjektnummer
  • arbeidsordre (hvis denne er oppgitt)

 

Fakturaer som ikke oppfyller disse kravene ser vi oss nødt til å returnere. Det er leverandørens ansvar å påse at faktura er korrekt.

Dersom ditt økonomisystem ikke kan levere elektronisk faktura i EHF eller E2B format, men har mulighet til å levere faktura i PDF format til e-post så kan du benytte følgende mailadresse: faktura@kruse-smith.no

 

efakturaTil våre kunder

Vi leverer eFaktura i EHF og e2b format og benytter Pagero AB som meldingssentral. Det eneste vi trenger er deres eFakturaadresse. Vi vil fortløpende sende ut elektronisk faktura til de av våre kunder som står oppført i ELMA-registeret. Faktura vil bli påført bestillers referanse, ved behov for annen info på deres faktura ber vi om at dere tar kontakt med oss.

Dersom du har spørsmål eller behov for utfyllende informasjon vennligst ta kontakt med oss på mail: firmapost@kruse-smith.no

For mer informasjon om eFaktura se: www.anskaffelser.no

Last ned: Implementeringsguide (PDF – 200kB)