Studentoppgaver

Kruse Smith har flere studentoppgaver. Oppgavene kan løses på både bachelor- og masternivå.

Studentoppgaver Syd: Årets aktuelle studentoppgaver i Syd blir lagt ut her: Studentoppgaver Kruse Smith Syd – Kompetansetorget UiA.

Studentoppgaver Vest: Årets aktuelle studentoppgaver i Vest blir lagt ut lengre nede på denne siden, hvor du kan søke direkte på den eller de oppgavene som du synes er interessante. Dersom det ikke er flere tilgjengelige studentoppgaver utlyst under årets studentoppgaver, kan du sende en åpen søknad med forslag til problemstilling. Vi tar da kontakt med deg for å avklare eventuelt videre samarbeid, dersom vi ser at dette er et tema vi ønsker og har kapasitet/ledige veiledere internt til å gå videre med.

Vi ønsker i utgangspunktet å inngå samarbeid med studenter på problemstillinger som Kruse Smith har formulert og sett behov for løsninger på, for å sikre at tema og problemstilling er noe som både vi og studentene vil få godt utbytte av. Vi har veldig god erfaring med studentsamarbeidet, men dessverre kan vi ikke tilby flere oppgaver enn de som ligger utlyst. Det er fordi vi ønsker å følge opp de studentene som skriver oppgave sammen med oss på en god måte, og derfor kan vi ikke ha for mange oppgaver i gang samtidig.

 

Her finner du årets  studentoppgaver