Om Kruse Smith

Kruse Smith er en av Norges ledende entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet, som ble etablert i Kristiansand i 1935, er i dag landets 6. største konsern i sitt slag med rundt 900 ansatte fordelt på 10 kontorer rundt om i landet.

Det forplikter å være ledende aktør

Som aktør innen forretningsområdene bygg, byggfornyelse og anlegg, samt bolig- og eiendomsutvikling skaper Kruse Smith viktige forutsetninger for folks liv og trivsel. Dette er en oppgave vi tar alvorlig. Kruse Smith ønsker å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i alle våre prosjekter.

Gode idéer er en forutsetning for å lykkes – også for oss.

Vi mener at du som ledende aktør må dra lasset. For å lede an i utviklingen må du evne å identifisere, foredle og realisere de virkelig gode ideene. Derfor er FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET vår visjon i Kruse Smith. En visjon vi er stolt av å strekke oss etter – gjennom kreativitet, kompetanse og finansiell tyngde.

 

Forretningsområder

Forretningsområder

Som en komplett eiendomsaktør opererer kruse smith innen forretningsområdene bygg, byggfornyelse, anlegg, samt bolig- og eiendomsutvikling. Vi mener at samspill, troverdighet og ansvarlighet er grunnlaget for godt samarbeid.

Les mer

Klima, energi og miljø

Klima, energi og miljø

Det hersker ingen tvil om at bygg- og anleggsnæring er storforbrukere av ressurser og energi, og genererer store mengder avfall. Men her ligger samtidig muligheter! Nettopp av samme grunn har vår bransje store muligheter til å bidra med løsninger til viktige miljøutfordringer.

Les mer