Entreprenør

Kristin Stømer Frafjord
Regiondirektør Vest
481 41 513
Håkon Løberg
Konst. Regiondirektør Region Øst
916 41 833
Frank Eikeland
Markedssjef Region Syd
472 70 815
Geir Endresen
Markedssjef Region Vest
934 42 960
Bjørn Velken