Konsernledelse

Heidi Wolden
Kristin Stømer Frafjord
Regiondirektør Vest
481 41 513
Håkon Løberg
Konst. Regiondirektør Region Øst
916 41 833
Bjørn Velken
Erik Dale
Jon Syrtveit
Regiondirektør Syd
95 26 87 82
Odd Egil Djøseland
Regiondirektør Vest
90 51 42 82
Jens Ove Klev
Økonomidirektør
91 57 09 01
Rune Hognestad
Administrerende direktør Eiendom
452 47 080
Trond Olav Stupstad